Pháp Viện Minh Đăng Quang

Địa chỉ: Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Địa thoại: 028 3501 9988
Facebook: https://www.facebook.com/phapvienminhdangquang/

VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ NGÔI PHÁP VIỆN
- Năm thành lập: 1968
- Người sáng lập: Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên - Tổng Tri sự Trưởng Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam
- Hệ phái gốc: Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam
- Hiện nay: Hệ phái Khất sĩ - Thành viên sáng lập GHPGVN (Một trong 3 tông phái Phật giáo Việt Nam)
- Đặc điểm: Trú xứ Đại diện Thường trực Giáo phẩm Hệ phái (Trung tâm Hoằng pháp, Giáo dục, Văn hóa, Xã hội... của HPKS)
- Viện chủ: Hòa thượng Giác Phúc - Thành viên Hội đồng Chứng Minh GHPGVN
- Chư Tôn đức trụ trì tiền nhiệm:
+ Hòa thượng Giác Phúc (từ 1968 - 1988)
+ Hòa thượng Giác Huyền (từ 1989 - 1994)
+ Hòa thượng Giác Lai (từ 1994 - 2014)
- Trụ trì hiện nay: Hòa thượng Giác Toàn (từ 2014) - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ
- Chư Tăng thường trú và tạm trú dài hạn, theo học các trường Phật học tại thành phố: khoảng 50 vị.
- Số lượng Phật tử cúng hội, nghe pháp, sám hối thường xuyên hàng tuần, hàng tháng: từ 200 đến 500 người.
- Số lượng Phật tử vãng lai trong những ngày lễ hội lớn từ 5 đến 10 ngàn người.

Các khóa thiền ở Pháp Viện Minh Đăng Quang